NOŠENÍ ROUŠEK

Od 1.7.2020 i nadále platí vládní nařízení:

DO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

VSTUPUJTE POUZE S POKRÝVKOU
ÚST A NOSU!