Klinická logopedie Mgr. Pavlína Hrazdirová

Klinická logopedie


telefon: 605 333 345
web: www.logopedieliskovec.cz
email: logopedieliskovec@gmail.com
umístění na poliklinice: 2.patro dveře č. 219

Klinická logopedka

Mgr. Pavlína Hrazdirová

Ordinační doba

Pondělí13:00 - 18:00
Úterý13:00 - 18:00
Středa13:00 - 18:00
Čtvrtek13:00 - 18:00
Pátek13.00 – 15.00

Ceník

Mimo uvedené pojišťovny (viz níže) je pro ostatní klienty platný následující ceník.

Smluvní pojišťovny

VoZP, RBP-ZP, OZP a ZP Škoda

Poskytované služby

Poskytujeme logopedickou péči dětem od 3 let věku (po dohodě přijímáme i mladší děti), které trápí následující obtíže:

  • opožděný vývoj řeči
  • nesprávná výslovnost hlásek (dyslalie)
  • narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie)
  • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
  • symptomatické poruchy řeči (narušený vývoj řeči jako důsledek jiného postižení, např. postižení sluchu či motorických schopností, poruchy autistického spektra apod.)
Logopedickou péči poskytujeme rovněž dospělým klientům s následujícími obtížemi:
  • nesprávná výslovnost hlásek (dyslalie)
  • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
  • poruchy řeči po cévní mozkové příhodě či po úrazu hlavy (afázie, dysartrie)
  • poruchy řeči jako důsledek degenerativního onemocnění (různé formy demence převážně v počátečním stádiu)