Hola Biolabs s.r.o.

Zdravotnická laboratoř a odběrové místo


telefon: +420 703 621 191
e-mail: info@hola-biolabs.com
web: www.hola-biolabs.com

Laboratoř Hola-Biolabs s.r.o. je registrovaným zdravotnickým zařízením, které aktuálně poskytuje diagnostické služby pro vyšetření SARS-CoV-2, a to jak metodou RT-PCR, tak antigenními testy. Výsledky PCR testů jsou pacientům vydávány ve stejný den, v případě expres a antigenních testů do 2 hodin od samotného odběru. Součástí Hola-Biolabs s.r.o. je také odběrové místo. Laboratoř k testům pro samoplátce vydává certifikát pro vycestování do zahraničí.

Odběrové místo má samostatný vchod, nachází se v suterénu se samostatným vchodem umístěným cca 30m od vstupu na poštu Brno 25!!!

Odběrové místo se z hygienických důvodů nenachází přímo v poliklinice, prosíme klienty Hola Biolabs, aby sledovali ukazatele na fasádě budovy. Děkujeme.

Umístění odběrového místa
odkaz na lokaci odběrového místa na Google Maps

Hola-Biolabs s.r.o. is a registered medical facility that currently provides diagnostic services for SARS-CoV-2 testing, both by RT-PCR and antigen testing. The results of PCR tests are issued to patients the same day, in case of express and antigen tests within 2 hours from sampling collection. Part of Hola-Biolabs s.r.o. it is also a sampling point. For the self-paying testing laboratory issues a certificate for travel abroad.

The sampling point has a separate entrance, located in the basement with a separate entrance located about 30 meters from the entrance to the post office Brno 25 !!!

For hygienic reasons, the collection point is not located directly in the healf care center, we ask Hola Biolabs clients to watch the indicator arrows on the facade of the building. Thank you.

Location of the sampling point a link to the lokation of the collection point on Google Maps